Har ditt firma eller din bygning behov for sporadiske vaktmester-tjenester?
Er din situasjon slik at det blir for kostbart å ha egen ansatt vaktmester?
Da kan ARM-Consult AS hjelpe deg.
Vi kan avtale periodiske besøk etter avtale eller vi kan komme på et engangs oppdrag.
Ta kontakt på E-post: post@arm-consult.no eller på Mobil: 46 77 65 85

ARM-Consult AS er nå tilknytten Nimber Transportløsninger og Luado vaktmester og hjelpetjenester

Oppgaver vi kan utføre

 • Skifte av lyskilder
 • Fylle på med såpe og toalettpapir
 • Vedlikehold og utskifting av dispensere m.m.
 • Smøre dører, låser etc.
 • Henge opp tavler eller annet informasjonsmateriell
 • Henge opp bilder, brannutstyr, skilt etc.
 • Heise flagg
 • Små reparasjoner
 • Avfallshåndtering
 • Ryddeoppgaver
 • Merking av gårdsplasser, gangfelt m.m.
 • Feiing, spyling av garasjeanlegg og P-Plasser
 • Montering av butikkinnredning, kontorplasser m.m.
 • Vareplassering
 • Varetelling
 • Små transportoppdrag
 • Befaring og kontakt med eksterne håndverkere

Har du andre oppgaver du lurer på om vi kan løse? Ta kontakt med oss, så ser vi hva vi kan bidra med