ARM-Consult AS

ARM-Cosult AS er en bedrift under etablering. Registreringen i Brønnøysund vil skje i løpet av Juli 2018

Vårt formål er:

Drift av forsamlingshus, aktivitetshus m.m.
Arrangementplanlegging og gjennomføring.
Vaktmestertjenester rettet mot private og bedrifter.
Bygging av plattinger og terrasser.
Import, kjøp og
salg av varer til uterommet, samt gjøre seg interessert i annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.

 

 

Ring oss på mobil. 46 77 65 85 eller kontakt oss på E-post: post@arm-consult.no